Çocuğun Oyun Dönemi

Çocuğun Oyun Dönemi

Anne baba çocuğu ile geçireceği her anı kaliteli zamana çevirebilir. Günlük işlerin yanı sıra ailece planlanan oyun akşamları çocuğun sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerinin gelişimini desteklediği gibi, aynı zamanda aile içi iletişimi de güçlendirir. Beraber sofrayı kurmak, kıyafetleri dolaba yerleştirmek, alışveriş yapmak, hikaye okuyup onun üzerine konuşmak gibi etkinliklerle zamanı eğlenceli hale getirebilirler. Bu nedenle çocukla yapılacak etkinlik ya da oyunların faydalı olabilmesi için çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun etkinlik ve oyunların seçilmesi önemlidir.

Çocuğun Oyun Dönemi

Çocuğun Oyun Dönemi

Çocuğun Oyun Dönemi

Çocuğun 0-2 Yaş Dönemi

Çocuğun 0-2 yaş arası dönemi, çocuklar için güven ve bağlanma duygularının geliştiği, hareketlerini kontrol edebildiği ve amaca yönelik istemli eylemler sergileyebildiği bir dönemdir. Bu dönemde çocuğun sözel ve bedensel gelişimi hızlıdır.

0-2 yaş arası çocuklarla oyun oynarken ebeveynin başka bir işle ilgilenmesi ya da oyunu yarıda bırakıp ayrılması, çocuğun ebeveyni ile kurduğu güven ilişkisini zedeleyebilir. Bu dönem çocuklarının güven duygusunu arttırmak için, oyunlar sırasında çocuklara başardıklarını fark ettirmek ve olumlu geri bildirimde bulunmak önemlidir.
1 yaşından sonra çocuk, aile içi konuşmalara kendi seslenmeleri ile dahil olmaya başlar. Bu dönemde gücünü kullanabileceği oyuncakları tercih eder. Merak içinde etrafı keşfetmek ve fiziksel becerilerini pekiştirmek ister. Oyunlarında tekrarlardan hoşlanır, genellikle yeni edindiği becerilerini pekiştirirler. Genelde oyuncaklarını; atma, ses çıkarma, vurma gibi işlevler için kullanır. Çocuğun dil gelişimine katkı sağlamak için onunla konuşmanın ağırlıkta olduğu etkinlikler yapılmalıdır.

Çocukla sevdiği bir müzik parçasını açarak birlikte dans etme, plastik geometrik şekilleri kutuya atma, yerden karşılıklı top yuvarlama, ellerle çocuğun yüzü kapatılıp sonrada eller açılarak ceee diye seslenme veya su, kum ve iç içe geçen kaplarla oyunlar oynama gibi etkinlikler tercih edilebilir.. Az sayfalı, büyük resimli hikâye kitaplarını birer cümle ile çocuğa anlatılabilir. Hayvan resimleri gösterilerek hayvanların çıkardıkları sesler taklit edilebilir. Çocuğun bir oyuncağını örtü altına saklayıp, nerde olduğunu sorularak, biraz bekledikten sonra örtüyü açabilirsiniz.

Çocuğun Oyun Dönemi

Çocuğun Oyun Dönemi

Çocuğun 3-4 Yaş Dönemi

Çocuğun 3 yaş döneminde çocuk özerkliğini ilan etmeye çalışır. Bireyselleşmenin ilk adımları atılır. Çocuk kendi kararlarını vermek ister. Oyunlarda çocukların cesaretlendirilmesi, inisiyatif almalarına imkan verilmesi ve kendilerini kontrol etmelerinin desteklenmesi, çocuğun kendine güven duymasına katkı sağlar.
3 yaş ve sonrasında, çocuğun zihinsel gelişimini destekleyecek, tek başına da oynayabileceği oyunlar seçilebilir. Hamurla, kumla, legolarla oynamak ve boyalarla resim yapmak çocuğun hayal gücünü geliştirir. Bu yaş gurubunda; ince ve kaba motor becerilerini geliştirebilecek atma ve tutma ile ilgili oyunlar oynanabilir.
Bir sepete kısa mesafeden top atma, kendisine atılan topu tutma, saklanan bir oyuncağı arayıp bulma, oyun hamurundan şekiller yapma, büyük bir kâğıda parmak boya yapma, tahta bloklarla kule yapma, basit yap-bozlar yapma, balon yakalamaca gibi etkinlikler yapılabilir, oyunlar oynanabilir. Çocuğun yaşına uygun şarkı ve tekerlemeleri söylenebilir.

Çocuğun 4 yaş döneminde çocukların yaratıcılıkları yüksektir ve üretkenliklerini geliştirecek etkinliklerden hoşlanırlar. Arkadaşları ile oyun kurar ve sürdürürler. Oyunları sırasında daha paylaşımcıdırlar. Çocukların kas becerileri ve hayal dünyaları gelişmekte olup bu alanlara uygun etkinlikler yapmaktan keyif alırlar. Bir şeyler üretmek isterler. Birlikte resim yapma,, kesme yapıştırma, resimli hikayeleri yorumlama gibi etkinlikler yapılabilir.

Çocuğun 5-6 Yaş Dönemi

Bu dönem çocuğun anne babasıyla özdeşim kurduğu ve onları rol model alarak, taklit ettiği ve öğrenmenin hızlı olduğu bir dönemdir. Kız çocuğu anneyle, erkek çocuğu baba ile beraber faaliyette bulunmayı sever. Kendisine ve çevresine dair ilgisi ve bilgisi artar. Sorumluluk bilinci oluşur. Oyunlarında kendisine ve çevresine dair düşüncelerini yansıtır. Zaman zaman daha küçük yaşlarda oynadıkları oyunları da oynamaktan keyif alırlar. Çocuklara bu yaşlarda sosyal ortamlarda akranları ile oyun oynaması için fırsat verilmelidir. Bu açıdan okul öncesi eğitim almaları gelişimleri için oldukça önemlidir. İşbirliğine dayanan oyunlar oynamaya başlarlar. Bu dönemde amaç; beraberce belirli bir sonucu başarmaktır. Bu dönemde çocuklar arasında gerçek bir sosyal dayanışma vardır ve hedeflerine ulaşmak için beraber hareket ederler.

Renk, sayı kavramını içeren oyunları, bir kavanozdan diğer kavanoza boncukları tek tek atma, Lego ve bloklar ile ev ve bina yapma, bir modele bakarak şeklin benzerini yapma/çizme/boyama etkinlikleri yapılabilir. Bu yaş grubunda 3-4 yaştaki oyunları geliştirerek devam edilebilir.

Murat ATİLA
Klinik Psikolog/Aile Danışmanı

Çocukla Oyunun Önemi

Çocukla Oyunun Önemi

Çocukla oyun, önemli bir eğitim aracıdır. Çocukların gelişimine ve kişiliklerini oluşturmalarına yardımcı olan bu oyun sürecinde anne babaya çok iş düşmektedir. Çünkü çocuklar gözlemleyerek ve örnek alarak öğrenirler. Bu nedenle ebeveynler çocuklarına iyi örnek olabilmek ve onlara bir şeyler öğretmek için onlarla birlikte oyun oynamak zorundadırlar.

Çocukla Oyunun Önemi

Çocukla Oyunun Önemi

Çocuklar anne babalarıyla oyun oynarken, ebeveynlerin de oyunun kurallarına nasıl uyduklarını, öfke ile nasıl baş ettiklerini, kazanmak için neler yaptıklarını, oyunda başarılı olmak için birlikte nasıl çalıştıklarını deneyimler ve gözlemlerler. Birlikte oynarken çocuklarla ebeveynler aynı eşyalarla ilgilenir, birlikte konuşup güler ve kendilerini rahat hissederler. Ebeveynler birlikte oynarken çocuklarının güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfedebilirler. Kişiliğini farklı durumlarda yaşayıp çocuğun gelişiminde ona daha da iyi eşlik edebilirler.

Çocukla Oyunun Önemi

Çocukla Oyunun Önemi

Oyunun çocuğun gelişimine bu denli faydaları olmasına rağmen, çocukların oyun oynamaları veya oyun oynamak istemeleri karşısında anne baba olumsuz tavır takınılabilmektedir. Bu tutumun altında ise ailenin oyunu gereksiz ve boş bir uğraş olarak görmesi yatmaktadır. Bu anlayış nedeniyle çocukların oyun alanları gün geçtikçe daralmaktadır. Sokak araları arabaların, boş araziler ise inşaat malzemelerinin işgali altındadır.
Çocukların çoğu eve hapsolmuş ve televizyon, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin esiri haline gelmişlerdir. Çocukları bu esaretten kurtarmak ve onlarla ev ortamında oyunlar oynamak ve etkinlikler yapmak ailenin çocuğuna yapabileceği en büyük iyiliktir. Anne baba çocukları ile oyun oynamayı bir angarya, boş bir uğraş olarak görmek yerine çocuğunun gelişimine katkı sağlayan bir eğitim aracı olarak görmelidir. Unutulmalıdır ki geçen zaman geri gelmemektedir, anne babalar o tatlı ve güzel çocukları ile geçen her anın değerini bilmeli ve iyi değerlendirmelidirler.

Çocukla Oyunun Önemi

Çocukla Oyunun Önemi

Çocukla oyunun önemi, çocukla oynarken anne babalar şunlara dikkat etmelidirler: Çocuklarını iyi gözlemlemeli ve neleri yapıp, neleri yapamadıklarını bilmelidirler. Çocuklar oyun sırasında yapmakta güçlük çektikleri bir şey için zorlamamalıdırlar. Çocuklarla birlikte eğlenmeye ve keyif almaya, çocukların seviyesine inmeye özen gösterilmelidir. Anne babalar oyunlarda aşırı hırslı olup sürekli kazanma davranışı içine girmemelidirler. Yada sürekli çocuğun kazanmasına izin vermemelidirler. Çocukların kaybetmeyi ve bununla başa çıkabilmeyi öğrenmeleri için bazen anne babanın yada diğer aile bireylerinin de oyunu kazanması gerekir. Oyunları oynamadaki amacın çocukların gelişimine destek olmak ve ailece güzel vakit geçirmek olduğu göz ardı edilmemelidir.

Murat ATİLA
Klinik Psikolog/Aile Danışmanı

2016 gelinlik modelleri

2016 Gelinlik Modelleri

2016 gelinlik modellerinde bu senede hemen hemen her türlü modele rastlamak mümkün. Bu senenin modasında daha çok gelinliklerde beyaz renk kullanılmış. Dantel gelinliklerin çokça yer aldığı 2016 gelinlik modelleri sahiplerini bekliyor. Her genç kızın rüyası olan gelinlik giymek sanıyoruz bu sene çok daha güzel olacak. 2016 gelinlik tasarımcıları yine döktürmüşler ve her bayanın beğenerek alacak ve zevkle giyecekleri gelinlikler tasarlamışlar.

Dantelli 2016 Gelinlik Modelleri

Dantelli 2016 Gelinlik Modelleri

Sade 2016 Gelinlik Modelleri

Sade 2016 Gelinlik Modelleri

Dar 2016 Gelinlik Modelleri

Dar 2016 Gelinlik Modelleri

Zarif 2016 Gelinlik Modelleri

Zarif 2016 Gelinlik Modelleri

Tüllü 2016 Gelinlik Modelleri

Tüllü 2016 Gelinlik Modelleri

Kabarık 2016 Gelinlik Modelleri

Kabarık 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun 2016 Gelinlik Modelleri

2016 Gelinlik Modelleri

2016 Gelinlik Modelleri

2016 Gelinlik Modelleri

2016 Gelinlik Modelleri

2016 Gelinlik Modelleri

2016 Gelinlik Modelleri

Sade Kuşaklı 2016 Gelinlik Modelleri

Sade Kuşaklı 2016 Gelinlik Modelleri

Dantelli askısız 2016 Gelinlik Modelleri

Dantelli askısız 2016 Gelinlik Modelleri

Dantelli 2016 Gelinlik Modelleri

Dantelli 2016 Gelinlik Modelleri

Kurdeleli Dantelli 2016 Gelinlik Modelleri

Kurdeleli Dantelli 2016 Gelinlik Modelleri

Dantelli uzun duvaklı 2016 Gelinlik Modelleri

Dantelli uzun duvaklı 2016 Gelinlik Modelleri

En güzel 2016 Gelinlik Modelleri

En güzel 2016 Gelinlik Modelleri

Kabarık tüllü 2016 Gelinlik Modelleri

Kabarık tüllü 2016 Gelinlik Modelleri

Kabarık tüllü 2016 Gelinlik Modelleri

Kabarık tüllü 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun kuyruklu 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun kuyruklu 2016 Gelinlik Modelleri

2016 Gelinlik Modelleri

2016 Gelinlik Modelleri

Dar balık Askısız 2016 Gelinlik Modelleri

Dar balık Askısız 2016 Gelinlik Modelleri

Askılı 2016 Gelinlik Modelleri

Askılı 2016 Gelinlik Modelleri

Beyaz kalın kumaş 2016 Gelinlik Modelleri

Beyaz kalın kumaş 2016 Gelinlik Modelleri

Yaz için 2016 Gelinlik Modelleri

Yaz için 2016 Gelinlik Modelleri

Eteği kabarık gül desenli 2016 Gelinlik Modelleri

Eteği kabarık gül desenli 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun kuyruklu dantel tüllü çok uzun 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun kuyruklu dantel tüllü çok uzun 2016 Gelinlik Modelleri

Balık kabarık tüllü 2016 Gelinlik Modelleri

Balık kabarık tüllü 2016 Gelinlik Modelleri

Kabarık tüllü Beyaz 2016 Gelinlik Modelleri

Kabarık tüllü Beyaz 2016 Gelinlik Modelleri

Beyaz 2016 Gelinlik Modelleri

Beyaz 2016 Gelinlik Modelleri

Dantelli Beyaz uzun kollu 2016 Gelinlik Modelleri

Dantelli Beyaz uzun kollu 2016 Gelinlik Modelleri

Kolları dantelli askısız balık 2016 Gelinlik Modelleri

Kolları dantelli askısız balık 2016 Gelinlik Modelleri

Kolları fırfırlı 2016 Gelinlik Modelleri

Kolları fırfırlı 2016 Gelinlik Modelleri

Sade pileli 2016 Gelinlik Modelleri

Sade pileli 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun kullu dantel işlemeli 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun kullu dantel işlemeli 2016 Gelinlik Modelleri

Çok kabarık Beyaz Taşlı 2016 Gelinlik Modelleri

Çok kabarık Beyaz Taşlı 2016 Gelinlik Modelleri

Helen Tipi 2016 Gelinlik Modelleri

Helen Tipi 2016 Gelinlik Modelleri

Transparan 2016 Gelinlik Modelleri

Transparan 2016 Gelinlik Modelleri

Bol işlemeli hafif kabarık 2016 Gelinlik Modelleri

Bol işlemeli hafif kabarık 2016 Gelinlik Modelleri

Beyaz Balık 2016 Gelinlik Modelleri

Beyaz Balık 2016 Gelinlik Modelleri

Sade uzun kuyruklu kuşağı taşlı 2016 Gelinlik Modelleri

Sade uzun kuyruklu kuşağı taşlı 2016 Gelinlik Modelleri

Kabarık dantel tüllü 2016 Gelinlik Modelleri

Kabarık dantel tüllü 2016 Gelinlik Modelleri

Beyaz askısız 2016 Gelinlik Modelleri

Beyaz askısız 2016 Gelinlik Modelleri

Beyaz dantelli askısız 2016 Gelinlik Modelleri

Beyaz dantelli askısız 2016 Gelinlik Modelleri

2016-gelinlik-modelleri-51

Sade uzun duvaklı 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun kollu dantelli askısız 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun kollu dantelli askısız 2016 Gelinlik Modelleri

Dantel işlemeli kabarık 2016 Gelinlik Modelleri

Dantel işlemeli kabarık 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun kollu dantelli kuşaklı 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun kollu dantelli kuşaklı 2016 Gelinlik Modelleri

Parçalı Etekli 2016 Gelinlik Modelleri

Dantelli sade 2016 Gelinlik Modelleri

Parçalı Etekli 2016 Gelinlik Modelleri

Parçalı Etekli 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun kollu dantelli 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun kollu dantelli 2016 Gelinlik Modelleri

Çok uzun kuyruklu dantelli 2016 Gelinlik Modelleri

Çok uzun kuyruklu dantelli 2016 Gelinlik Modelleri

Taşlı Uzun kuyruklu 2016 Gelinlik Modelleri

Taşlı Uzun kuyruklu 2016 Gelinlik Modelleri

Taşlı 2016 Gelinlik Modelleri

Taşlı 2016 Gelinlik Modelleri

Dantelli uzun kuyruklu 2016 Gelinlik Modelleri

Dantelli uzun kuyruklu 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun Duvaklı 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun Duvaklı 2016 Gelinlik Modelleri

Sade Uzun 2016 Gelinlik Modelleri

Sade Uzun 2016 Gelinlik Modelleri

Sade Dantelli 2016 Gelinlik Modelleri

Sade Dantelli 2016 Gelinlik Modelleri

Dantelli Balık 2016 Gelinlik Modelleri

Dantelli Balık 2016 Gelinlik Modelleri

Balık 2016 Gelinlik Modelleri

Balık 2016 Gelinlik Modelleri

Süslü 2016 Gelinlik Modelleri

Süslü 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun Duvaklı 2016 Gelinlik Modelleri

Uzun Duvaklı 2016 Gelinlik Modelleri

Bahar 2016 Gelinlik Modelleri

Bahar 2016 Gelinlik Modelleri

Çok kabarık 2016 Gelinlik Modelleri

Çok kabarık 2016 Gelinlik Modelleri

 

2016 gelinlik modelleri

2016 gelinlik modelleri


2016-gelinlik-modelleri-11
2016-gelinlik-modelleri-10
2016-gelinlik-modelleri-9
2016-gelinlik-modelleri-8

Seksi 2016 Gelinlik Modelleri

Seksi 2016 Gelinlik Modelleri

Şaşalı 2016 Gelinlik Modelleri

Şaşalı 2016 Gelinlik Modelleri

Çok sade bahar için 2016 Gelinlik Modelleri

Çok sade bahar için 2016 Gelinlik Modelleri

Bahar 2016 Gelinlik Modelleri

Bahar 2016 Gelinlik Modelleri

Yaz için 2016 Gelinlik Modelleri

Yaz için 2016 Gelinlik Modelleri

Çok sade 2016 Gelinlik Modelleri

Çok sade 2016 Gelinlik Modelleri

Bol işlemeli bol tüllü 2016 Gelinlik Modelleri

Bol işlemeli bol tüllü 2016 Gelinlik Modelleri

İlkbahar 2016 Gelinlik Modelleri

İlkbahar 2016 Gelinlik Modelleri

Bol tüllü Yaz 2016 Gelinlik Modelleri

Bol tüllü Yaz 2016 Gelinlik Modelleri

Yaz 2016 Gelinlik Modelleri

Yaz 2016 Gelinlik Modelleri

Askısız dantelli 2016 Gelinlik Modelleri

Askısız dantelli 2016 Gelinlik Modelleri

Bol işlemeli balık 2016 Gelinlik Modelleri

Bol işlemeli balık 2016 Gelinlik Modelleri

Sade uzun duvaklı 2016 Gelinlik Modelleri

Sade uzun duvaklı 2016 Gelinlik Modelleri

yeni diziler

Yeni Diziler

Önümüzdeki günlerde tam 4  Yeni Diziler in başlaması bekleniyor.

Yılbaşı gecesi ATV ekranlarında Pelin Karahan ve Yurdaer Okur ’un başrollerini paylaştığı, bir kadının psikolojik şiddet görerek, evlatları için devam ettirmeye çalıştığı YETER adlı dizinin ilk bölümünü izleyeceğiz.

7 Ocak’ta STAR ekranlarında Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım ’ın başrollerini paylaştığı GECENİN KRALİÇESİ isimli dizinin ilk bölümü yer alacak. İmkansız bir aşk hikayesinin konu edildiği dizide, Meryem Uzerli Fransa’da yaşayan bir Türk kızını, Murat Yıldırım ise evli ve ona aşık bir adamı canlandıracak.

Ocak’ın 2.haftası gibi yine Star’da ekrana gelecek olan GÖÇ ZAMANI adlı dizide başrolleri Vaide Gördüm ve Talat Bulut paylaşıyorlar. Talat Bulut yalnız ve zengin bir adamı canlandırırken, Vahide Gördüm çocuklarını töreden kurtarmak isteyerek büyük şehre göç eden ve çocuklarını daha da büyük belaların içine sürükleyen bir Anadolu kadınını canlandırıyor.

7 Ocak Çarşamba günü ise FOX kanalında, Belçim Bilgin ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı KÖRDÜĞÜM isimli dizi başlayacak. İmkansız bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizide Belçim Bilgin idealist bir çocuk doktorunu, İbrahim Çelikkol ise isyankar ve yalnız bir adamı canlandıracak.

2015 Hit Olmuş Yabancı Müzik Parçaları

2015 Hit Olmuş Yabancı Müzik Parçaları

2015 hit olmuş yabancı müzik parçaları oldukça fazladır. Tam listesini paylaşıyoruz şimdiden herkese keyifli bir müzik ziyafeti.

Adelle – Hello

Calvin Harris – How Deep is Your Love

Imany Vs Filatov – Don’t Be So Shy

Robin Schultz – Sugar

Drake – Hotline Bling

One Direction – Drag Me Down

Felix Jaehn – Ain’t Nobody

City Ft Adam Lavine – Locked Away

Mimram – I’m Herre For You

Justin Bieber – Sorry

Alesia Cara – Here

Sam Smith – Writing’s on the Wall

Bruno Mars – Uptown Funk

Wiz Khalifa – See You Again

Hozier – Take Me To Church

Omi – Cheerleader

EllieGoulding – Love Me Like You Do

Major Lazer & DJ Snake – Leon On

Katy Perry – Dark Horse

Miley Cyrus – We Can’t Stop

Sia – Chandelier

Taylor Swift – Wildest Dreams

Katy Perry – Roar

Lady Gaga – Poker Face

Katy Perry – The One That Got Away

Maroon 5 – Maps

Fifth Harmony – Worth it

Taylor Swift – Shake it Off

Adelle – Rolling in the Deep

Shakira – Hips Don’t Lie

Beyonce – Halo

Mutlu Çocuk Ve Sağlıklı Çocuk Yetiştirmek

Mutlu Çocuk Ve Sağlıklı Çocuk Yetiştirmek

        Mutlu çocuk ve sağlıklı çocuk yetiştirmek ancak huzurlu bir aile ortamı içerisinde yetişeceğini göz önüne alırsak önce huzurlu bir yuva nasıl kurulur, bunun üzerinde durmakta fayda vardır. Bunun için, evlenmeye karar veren çiftin öncelikle kendilerinden ve karşı cinsten beklentilerinin ne olduğunun tam anlamıyla farkında olmaları evlilik müessesesinin maddi ve manevi her çeşit sorumluluğunu taşımaya hazır olmaları gerekir. Birbirlerini çok iyi tanıyıp şartsız kabul etmeleri birbirlerine karşı sevgi ve saygı duymaları esastır.

Mutlu Çocuk Ve Sağlıklı Çocuk Yetiştirmek

Mutlu Çocuk Ve Sağlıklı Çocuk Yetiştirmek

Evlilik süresince saygı ve sevginin devam, eşlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeleri büyük önem taşır. Çiftin evle ilgili olarak yürütülmesi gerekli olan iş yükünü eşit olarak paylaşmaları aile ortamı içerisindeki iletişimi olumlu yönde besler. Çocuk sahibi olmak sorumlulukları dahada arttıracağı için çiftin evililik süresince önce bu yukarıda belirtilen hususları yerine getirip getirmediklerini iyice gözden geçirdikten sonra çocuk sahibi olmaya karar vermeleri çok yararlı olacaktır.

        Huzurlu ve mutlu bir evlilikte çiftin her ikisinin de isteği doğrultusunda çocuk sahibi olmak, mutlu ve huzurlu evlat yetiştirmenin en temel unsurudur. Ardından gelmesi gereken ikinci temel özellik, annenin rahat bir gebelik süreci geçirmesinin temelidir. Bilimsel verilere göre annenin stresi veya mutluluğu hamileliğin daha ilk günlerden itibaren bebeği etkilenmektedir. Bu dönemde aile içinde yaşanacak olan her çeşit sıkıntı annenin ruh sağlığını ve dolayısıyla bebeği olumsuz yönde etkiler. Tersi de geçerlidir.

Mutlu Çocuk Ve Sağlıklı Çocuk Yetiştiren Aileler

Mutlu Çocuk Ve Sağlıklı Çocuk Yetiştiren Aileler

        Annenin bu dönemde huzurlu olması, eşiyle mutlu olması rahatlatıcı aktivitelerde bulunması bebeği daha anne karnındayken huzurlu kılar. Sorunsuz bir doğumdan sonra, en kısa zamanda bebeğin anne ve babasıyla temas kurması çok önem taşır. Annenin çocuğu hemen emzirmesi hem bebeğin bağışıklık sisteminin gelişmesi hemde anne çocuk ilişkisinin biran evvel kurulması açısından çok önemlidir. Anne ve babanın eşit bir rol dağılımıyla bebeğin temel bakım ihtiyaçlarını (beslenme, uyku,barınma, sağlık, eğitim, duygusal, ihtiyaçlar) eksiksiz karşılamaları ona şevkat ve saygı göstermeleri sattır.

      “Aynalama tekniği ” ile göz ilişkisi kurarak bebeğin onların sevecen ve destekleyici güven verici mimiklerini algılamasını sağlamaları, onunla konuşmaları annenin de babanın da aile ortamı içerisinde huzurlu olmaları sorumluluğun kazandırılmasında okul kadar aileninde büyük katkısı olmakla birlikte çocuğun yarış atı gibi görülmemesi lise ve üniversiteye giriş sınavlarının hayatın tek amacıymış gibi yansıtılmaması çok büyük önem taşır. sosyal klüplerin spor sanat ve müzik faaliyetlerinin sosyal ilişkilerinin de en az akademik başarı kadar önemli olduğu aile içinde mutlaka vurgulanmalıdır.

Mutlu Çocuk Ve Sağlıklı Çocuk Yetiştirmek

Mutlu Çocuk Ve Sağlıklı Çocuk Yetiştirmek

      Çocuğun yeteneklerini ortaya çıkartmak için çok küçük yaşlardan itibaren spor, müzik ve sanat alanında önünü açarak faliyetlere yer verilmesi yeteneğinin ve ilgisinin olduğu alanların desteklenmesi ancak bu konuda asla zorlanmaması uygundur. Ebevynlerin lise ve üniversite tercihlerinde çocuğu gerçek kapasite ve ilgisine uygun düşecek şekilde teşvik etmeleri gereklidir. Meslek hayatına onların mutluluğunun ön planda olduğunun her zaman akılda tutulması gerekmektedir.

   Ergenlik dönemindeki gençlere tatlı sert ve sevecen bir otariteye yaklaşılması en doğru olanıdır. Bu yaşlardaki gençlere direktif yaklaşmaktan ziyade onları ikna edecek şekilde yaklaşmak çok daha etkilidir. Bu yaşlardaki gençlerde sigara alkol veya uyuşturucu madde suistimaline karşı tedbirli olunmalı onlarla kurulan duygusal iletişim asla ihmal edilmemelidir. Karşı cinsle ilgili arkadaşlıkları konusunda gençler ebeveynleriyle konuşabilmeli uygun olan yönlendirmeyi onlardan alabilmelidirler.

Neslihan Demirci/ Uzman Psikolog – Aile Danışmanı

Neslihan Demirci/ Uzman Psikolog – Aile Danışmanı

 
    Neslihan Demirci/ Uzman Psikolog – Aile Danışmanı
   Kristal Çocuk Anne- Baba Akademisi Eğitmeni
Çocuk Tırnak Yeme Alışkanlığı

Çocuk Tırnak Yeme Alışkanlığı

     Çocuklarda tırnak yemek çoğunlukla 3-4 yaşlarından önce başlamaz. (Çok ender olarak 5 aylık gibi erken bir dönemde görülebilinir.) Çocukların %33 ‘ünde tırnak yeme davranışı görülür. Bu oran erken ergenlik çağına kadar sürer. Ergenlik çağında tırnak yiyen çocukların sayısı %40-45′e yükselir. Yani ergenlik çağına doğru çocukların hemen hemen yarısı tırnak yeme davranışı gösterir. Bunun nedeni olarak gençlerin çevreden onay görmemeleri olarak değerlendirilir.

Çocuk Tırnak Yeme Alışkanlığı Nedenleri

Çocuk Tırnak Yeme Alışkanlığı Nedenleri

    Ayrıca tırnak yiyen çocuklar ın ailelerinin çoğunda tırnak yiyenlere rastlanmaktadır. Bunun içinde tırnak yemenin bir taklit olduğu ve büyükleri taklit etmek suretiyle öğrenildiği ileri sürülmektedir. Ergenlik çağında sosyal onay görenlerin çoğu bu alışkanlığı terk etmektedir.

   Gergin ve kolayca heyecanlanan çocuklarda sık görülür. Çocuğun baskı altında yetiştirilmesi tırnak yeme alışkanlığı vazgeçirmek için uygulanan sert tedbirler, çocuğun kapasitesinden fazla ders, iş ve görev ile yükümlü ve sorumlu tutulması. Ergenlik çağındaki gençlerin arkadaşları ve başkaları yanında davranışları bakımından tenkit edilmesi başkalarına örnek gösterilmesi ve sık sık eleştirilmesi. Mide ve bağırsak bozukluklarından doğan sıkıntılar nedenler arasında sayılabilir.

    Alışkanlık daha çok baskı altına alınmış heyecanların ilgilendiği durumlarda olup çocuk bunun arzu edilmeyen bir davranış ve alışkanlık olduğunu anlayınca kökleşmekte olduğu görülmektedir.

Çocuk Tırnak Yeme Alışkanlığı Nasıl Giderilir

Çocuk Tırnak Yeme Alışkanlığı Nasıl Giderilir

    Çocuk tırnak yeme alışkanlığı bir güvensizlik belirtisi olarak kabul edilir. Aile içinde aşırı baskıcı ve otoriter bir eğitimin uygulanması, çocuğum sürekli azarlanarak eleştirilmesi, kıskançlık yeterli ilgi ve sevgi görememe sıkıntı ve gerginlik başlıca nedenlerdir. Anne babanın yaşantısı da önemli bir sevgi görememe sıkıntı ve gerginlik baslıca nedenlerdir. Anne babanın yaşantısı da önemli bir etkendir. Anne baba geçimsizlikleri anne babanın sık sık kavga etmesi ailedeki sorunlar çocuklarda etkendir.

   Anne baba geçimsizlikleri anne babanın sık sık kavga etmesi ailedeki sorunlar çocuklar da tırnak yeme gibi davranışlara neden olur. Bunun yanı sıra anne babanın aşırı kaygılı olması çocuğu aşırı derecede koruyup kollaması ayrıca anne babanın çocuklar arasında ayırım yapması çocuklar arasında kıskançlığa yol açar. Bu da dolaylı şekilde kendini tırnak yeme olarak gösterir.

Çocuk Tırnak Yeme Alışkanlığı

Çocuk Tırnak Yeme Alışkanlığı

Çocuğu Tırnak Yeme Alışkanlığından Kurtulmanın Yolları

3 – 4 yaşına kadar görmezlikten gelin görmezden gelerek çocuğu alışkanlığında vazgeçirebilirsiniz.

Çocuğunuza gerekli sevgi ve şevkati gösterin. Çocuğunuzun hangi durumlarda tırnak yediğini belirleyin. Bu davranışı sürdürmek için alternatifler üretin.

Çocuğunuza ellerini meşgul edecek uğraşlar verin. Sık sık ” tırnağını yeme, çek elini” şeklinde yapılan ikazlar onu tedirgin eder. çocuğun ilgisini çeken özellikle elleriyle uğraşacağı bir etkinliğe yöneltmek gerekir.

Çocuğunuzun tırnaklarını düzgün kesin, törpüleyin, kremleyin, el bakım seansları düzenleyin (özellikle kız çocukları için çocuğun gururunu okşayan, tırnak yemenin onu nedenli çirkin yapabileceği yenmemiş tırnağın güzel olduğu fazla üzerinde durmadan telaşsız biçimde anlatılmalıdır.)

Çocuğunuza karşı baskıcı ve eleştirel yaklaşmayın. Çocuğunuzu azarlamak, korkutmak, ceza vermek gibi zorlayıcı yöntemler uygulamayın. Çünkü çocuğu azarlamak , korkutmak ve ceza vermek gibi zorlayıcı yöntemler kimi zaman daha ağır duygusal problemlerin çıkmasına neden olabilir.

Çocuğunuzun kendisine olan güvenini pekiştirin. Başarılı olduğu alanlara dikkatini çekin.

Çocuğunuzu korku, kaygı yaratacak durumlardan uzak tutun.

Çocuk Tırnak Yeme Alışkanlığı İçin Çözümler

Çocuk Tırnak Yeme Alışkanlığı İçin Çözümler

Son söz ve bir önlem olarak tırnak yemenin ve ısırmanın çok kötü bir alışkanlık olmadığı ve bunu isteyenlerin kolaylıkla terk edebilecekleri çocuklara anlatılmalıdır. Çocuk buna inandırıldığı zaman bu alışkanlıktan vazgeçmek için çaba gösterecektir. Çünkü Dış etkenler çocuğun bu alışkanlıktan vazgeçmesine fazla etkili olmamakla bazı hallerde alışkanlığın kökleşmesine ve başkalarını kızdırmak ve huzursuz etmek için bir araç olarak kullanılmasına neden olmaktadır. 

Neslihan Demirci/ Uzman Psikolog – Aile Danışmanı

Neslihan Demirci/ Uzman Psikolog – Aile Danışmanı


Neslihan Demirci/ Uzman Psikolog – Aile Danışmanı
Kristal Çocuk Anne- Baba Akademisi Eğitmeni
Çocuk Tuvalet Eğitimi

Çocuk Tuvalet Eğitimi

Çocuk Tuvalet Eğitimi

Ne zaman Tuvalet Eğitimi ‘ne başlamalıyım?

1- Çocuk yürüyebiliyorsa.

2- Basit emirleri yerine getirebiliyorsa.

3- Kendi kendine basit giysileri çıkarabiliyorsa.

4- İsteklerini kelimelerle konuşarak anlatabiliyorsa.

5- Genellikle gün içinde 2 -3 saat kuru kalabiliyorsa.

Bunlar oluyorsa çocuk tuvalet eğitimine hazır olduğu düşünülebilir.

Nasıl Tuvalet eğitimi verilir?

Nasıl Tuvalet eğitimi verilir?

Çocuk hasta ise, kabızlık problemi varsa, yaşamında önemli bir değişiklik varsa (Yeni Bakıcı, yeni Kardeş, taşınma, Ölüm vb)anne kendisini gergin sinirli hissediyorsa, yeterli zaman ayıramayacağını düşünüyorsa tuvalet eğitimine başlamak için uygun zaman beklenmelidir.

Çocuğunuz dan tuvalet eğitimi ne hazır olduğuna dair sinyaller alana dek geriden izleyin.

Çocuklarım küçükken, kimseye ” Hangi yaşta Tuvalet Eğitimine başlamalıyım? ” diye sormadım. Çocuklarımı izledim. Zamanının geldiğini hissetmem gerekiyordu. Çocuğunuzu iyi izlerseniz bunu anlarsınız. Bazı Çocuklar hareketsiz otururlar. Ikındıklarını yüzlerinin kızarmasından anlarsınız. Veya alt bezlerini işaret edebilirler. Çocuğunuzun işaretlerine bakın. Yirmi bir aylık çocukların çoğu bedensel işlevlerinin farkına varırlar.

Çocuk Tuvalet Eğitimi Baba - Çocuk İlişkisi

Çocuk Tuvalet Eğitimi Baba – Çocuk İlişkisi

Çocuğa Tuvalet Alışkanlığı Kazandırırken Anne – Babanın Yapabilecekleri

Tuvalet alışkanlığı kazandırılmaya başlanmadan önce, anne – baba ‘nın bir planı olmalıdır. Eğitime ne zaman, nasıl başlayacağı, ne gibi malzemelerin gerekli olduğu vb. konular önceden belirlenmelidir.

Tuvalet alışkanlığı kazandırmak ilgi ve zaman gerektirdiği için, anne ve babanın sabırlı olmaları çok önemlidir.

Her çocuk tuvalet eğitimi süresince ara sıra altına kaçırabilir. Bu durumda çocuğa kızmamalı, ayıplamamalı, cezalandırılmamalıdır. Kaslarını kullanmayı öğrenirken kaçırmalar olağandır ve biraz zaman alabilir.

Çocuk Tuvalet Eğitimi nasıl verilir?

Çocuk Tuvalet Eğitimi nasıl verilir?

Tuvalet eğitiminin her aşamasında çocukla konuşularak, çocuğu cesaretlendirmek gerekir.

Tuvalet Eğitiminin her olumlu aşamasında çocuk övülmeli ve takdir edilmelidir.

Tuvalet eğitiminde geri dönüşler olabilir. Anne – baba başarısız tuvalet eğitimini otoritelerine direkt bir saldırı olarak yorumlamamalıdırlar.

Çocuk tuvaletini yaptığında kakasından ve çişinden nefret etmesine neden olabilicek (ay ne pis koktu vb.) sözler söylenmemelidir.

  Çocuk tuvalet eğitimindeki başarısı veya başarısızlığı hiçbir zaman çocuğun zekasıyla eşdeğer tutulmamalıdır.

Çocuk Tuvalet Eğitiminde anne - çocuk

Çocuk Tuvalet Eğitiminde anne – çocuk

Tuvalet Eğitim Süreci

Başlangıçta çocuğun anne – baba ile birlikte tuvalette bulunmasına, sifonu çekerek oynamasına izin verilmelidir.

Oyun oynadığı alana oturak konularak incelemesine ve oturağın kendisine ait olduğunu anlamasına yardım edilmelidir.

Çocuğun günde bir kez giyinik olarak oturağa oturması sağlanmalıdır.

Daha sonra çocuğun giysilerini çıkararak oturağa oturtulması sağlanmalıdır. Bu aşamalarda korkuları varsa oturağa oturmak istemiyorsa, kesinlikle zorlanmamalı, hazır olduğu zaman oturması beklenmelidir.

Bu dönemde çocuğa bol, kolay çıkartılabilen giysiler giydirilmelidir.

Çocuğa kakasının ve çişinin nereye gideceği anlatılmalıdır. Bezine kaka yaptığı zaman, oturağa oturtularak bezi çocuğun gözü önünde oturağa boşaltılmalıdır. Bu durum çocuğun oturma ve kaka yapma arasındaki ilişkiyi anlamasına yardım eder. Oturağı tuvalete sonra sifonu çocuk çektirilip “güle güle” gibi kelimelerle kakasının gidişini görmesi sağlanmalıdır. Korkuyorsa kesinlikle zorlanmamalıdır.

Çocuk Tuvalet Eğitimi

Çocuk Tuvalet Eğitimi

Çocuk oturaktayken anne – baba çocuğu yanlız bırakmamalıdır. Çocuğun hoşuna giden masallar anlatıp, kitap okunarak çocuğun kaygıları azaltılmaya çalışılmalıdır.

Çocuk, çişi geldiğinde oturağı kullanması konusunda cesaretlendirilmelidir.

Çocuk, düzenli olarak yatağa girmeden önce tuvalete götürülmeli ve oturak yatağın yanına – yakınına konularak çocuğun oturağa kolay ulaşması sağlanmalıdır.

Çocuğa sık sık tuvaleti olup olmadığını sormak yerine, belli aralıklarla tuvalete birlikte giderek kontrol etmek daha uygun olacaktır. Kakası için, her yemek öğününden sonra tuvalete oturtmak eğitimi kolaylaştırır. Ancak oturma süreleri uzun olursa, çocukla inatlaşma artar ve eğitim gecikir.

Tuvalet eğitimi sürecinde geri dönüşler yaşanabilir. Geri dönüşlerde eğitime bir süre ara verilmelidir. Başarısızlık hissine kapılıp panik olunmamalıdır.

Çocuk Tuvalet Eğitiminde çocuklar

Çocuk Tuvalet Eğitiminde çocuklar

Tuvalet eğitiminde çizelge işe yarayan bir unsurdur. Çizelge ile çocuğun çişinin hangi saat aralıklarında ve kakasının hangi saat aralığında geldiğini bilirsek tuvalete o saat dilimlerinde götürürüz çocukta tuvalete oturmaktan sıkılmaz.

 
Neslihan Demirci/ Uzman Psikolog –  Aile Danışmanı

Neslihan Demirci/ Uzman Psikolog – Aile Danışmanı

 Neslihan Demirci/ Uzman Psikolog – Aile Danışmanı

Kristal Çocuk Anne- Baba Akademisi Eğitmeni 

 

Kilo Vermede Psikoloji

Kilo Vermede Psikoloji

Kilo Vermede Psikoloji ‘nin Etkenleri

NEDEN KİLO ALIYORUZ

        Vücudumuzun normal kiloda kalmamasının pek çok sebebi vardır. Yapılan çalışmalara göre aileden gelen fazla kiloluluk, hormon bozukluklarına bağlı kilo artışı, ergenlik, gebelik ve menopoz ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar kilo alınmasına neden olduğu belirtilmiştir.

Kilo Vermede Psikoloji Neden Kilo Alıyoruz

Kilo Vermede Psikoloji Neden Kilo Alıyoruz

       Hayatımızın bir döneminde ortaya çıkan kilo alımını anne ve babanın kilolu olması, genetik yük, hareketsiz yaşam tarzı ve günlük tüketilmesi gerekenden daha fazla karbonhidratların alınması sebep gösterilir. Peki, bu bahsettiğimiz sebepler kilo almamızın tüm nedenlerini karşılıyor mu? Bu konuda yapılan pek çok araştırma, çevresel ve psikolojik faktörlerin kilo kontrolünde önemli sebepler olduğunu göstermektedir.

HERŞEYİN ALTINDA STRES YATIYOR !

          Nerede yaşıyor olursak olalım, ister çalışalım ister çalışmayalım artık hayatımızda farkında olmamız gereken bir durum var: STRES. Stres kişinin hayatında olmazsa olmazıdır. Günümüzde yaşadığımız stresin fazla oluşunu artık her anımızda yaşar olduk. Stress vüducumuzda bizi harekete geçiren böbrek üstü bezinde üretilen kortizol denen bir madde salgılar. Şekeri ve kan basıncını artırır ve bağışıklık sistemini baskılar.

Kilo Vermede Psikoloji Stres

Kilo Vermede Psikoloji Stres

         Günlerce Stresle baş etmeye çalıştığımız da vücut yağ depolamaya başlar. Bu özellikle bel bölgemizin yağlanmasına neden olur. Hayatımızın her alanında elimizde olmayan sebeplere bağlı olan stresi tamamiyle ortadan kaldıramayabiliriz. Ancak bunun farkına varıp kendimizi şımartacak ara ara vakitler oluşturabilmeliyiz.

       Bu vakitlerde azda olsa yerimizden kalkıp biraz dolaşmak, sevdiğimiz birinin telefonda sesini duymak, enerjimizi atabileceğimiz bir hobi ile uğraşmak ya da bu stres nedeninin farkına varıp elimizden geldiğince onu ortadan kaldırmak için harekete geçmeliyiz.

DEPRESYON

          Her insan hayatının belirli döneminde depresyona girebilir. Maddi zorluklar, duygusal istismarlar, kronik rahatsızlıklar, hayatımızdaki kayıplar bunlara neden olabilir. Depresyonda olan biri önceden keyif aldığı aktivitelerden keyif alamama ve duygusal yoksunluklarını gidermek için aşırı yemek yemeyi en kolay yol olarak tercih edebilir. Kısmi zamanlı duygusal eksiklikleri aşırı yemek yemeyle gerçekleştirse bile; zaman içerisinde bu bireye fazla kilo artışı olarak geri döner.

Kilo Vermede Psikoloji Depresyon

Kilo Vermede Psikoloji Depresyon

      Bu sefer de depresyonda olmasının sebeplerine bir yenisini daha eklemiş olur ve kısır bir döngü içerisine girer. Bu kısır döngü, bireye aşırı atıştırmaya, fazla kilo almasına, psikolojik bir rahatsızlık olan tıkanırcasına yeme bozukluğuna sebep olabilir.    Aşırı kilo almamız yerine duygu durumumuzun düşmesine neden olan problerimizi kabul edip bunu bir hastalık olarak görüp, bir psikiyatrist veya bir psikologtan yardım almamız gereklidir.

 ZAMANIMI KONTROL EDEMİYORUM

          Hayatın bize bahşettiği en güzel armağan bize verilen zamandır. Pek çok insan gün bittiğinde ya da kendisiyle başbaşa kaldığında zamanını günlük yaşam aktivitelerini etkin bir şekilde doğru planlayamadığından yakınır.

Kilo Vermede Psikoloji Zamanı Kontrol Edememek

Kilo Vermede Psikoloji Zamanı Kontrol Edememek

          Vakit darlığından ve iş stresinden dolayı öğün atlamak, yemek yemeyi boş vakit gibi görüp hızlıca tüketilen fazla kalorili yiyecekler yemek, biraz daha keyifli hal alsın diye televizyon karşısında yemek yemeyi alışkanlık haline getirmek ya da vücudumuzun en önemli ihtiyacı olan uyku saatlerinden çalmak kilo alınmasına sebep olan önemli faktörleri oluşturmaktadır.            Bunların yerine günlük yaşam aktivitelerini etkin biçimde programlayıp, yemek alışkanlığını 3 ana 3 ara öğün olarak sağlıklı besinlerle sağlamalı ve yeterli uyku ihtiyacı tam olarak karşılanmalıdır.

MODERN ZAMANIN DAYATTIĞI VÜCUT ÖLÇÜSÜ 0 BEDEN

         Modern zamanın olumsuzluklarından biri de tüketim çılgınlığıdır. Tüketiciye yönelik davranışsal bir yaklaşımda iletişim biçimlerimizi bedensel tasarımlarla şekillendirmesidir. Beğenilme arzusu, tüketimde kullanılan en büyük sermaye halini almıştır. Sosyal medyada kullanılan bedensel temalar beğenilmenin belli bir standart ölçüsü olduğunu dayatmaktadır. Kısacası bedenimizi medya şekillendiyor.

Kilo Vermede Psikoloji Sıfır Beden

Kilo Vermede Psikoloji Sıfır Beden

      Medya, güzelliği sıfır beden gibi ölçülere indirgemesiyle özellikle kendini kanıtlama, kabul ettirme, beğeni toplama isteği gibi psikolojik ihtiyaçları vücut sağlığından ayırarak göstermektedir. Bu da zayıflamaya aşırı düşkünlük, “manken” diyetleri, şok diyetlerle vücudun metabolizmasının zorlandığı ve uzun süre devam edildiğinde büyük sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

        Günlük yaşantıda artık sürekli olarak vücut ağırlığı düşünülür oldu. Kişinin yeme davranış bozukluğu, sürekli kilo verme düşüncesi ile aşırı ilgilendiği durumlarda birey daha çok kaygılanır. Sürekli olarak kaçındığı bu obsesif düşüncelerden ötürü yemek yeme ihtiyacını daha çok pekiştirir.

           Halbuki sağlıklı ve ideal vücut ağırlığı bireyden bireye değişeceğinin bilinmesi gereklidir. Bunu yapabilmek için ağırlığın ve boy uzunluğunun oranı birey için önemli olandır. Şok diyet lerden kaçınarak bir uzmandan yardım alınmalıdır.

       Uzman tavsiye ettiği ölçütlerde haftalık kilo kaybı yapılmalıdır.

         Tüketilecek olan yiyeceklerin hangi malzemelerden yapıldığına dikkat edilmelidir. Kendimizi sevememiz ve başkarının bizi beğenmesi için pek çok özelliğimizin bulunduğunu, ideal kilomuzun bize özel olduğunu bilmemiz gerekir. Bunun için kendimizde sevdiğimiz özellikleri bir kağıda yazmak etkili olacaktır.

      Birey kilo almasının biyolojik, sosyal ve psikolojik faktörlerin sebep olduğunun farkına varmalıdır. Kilo almak bir bütün olarak ele alınmalıdır. Biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörler beraber değerlendirildiğinde sağlıklı ve ideal kilo ya ulaşılır.

Herşey de olduğu gibi ideal kilo da olmak tek taraflı bir iyilik haliyle mümkün değildir.

Neslihan Demirci/ Uzman Psikolog - Aile Danışmanı

Neslihan Demirci/ Uzman Psikolog – Aile Danışmanı


Neslihan Demirci/ Uzman Psikolog – Aile Danışmanı

Kristal Çocuk Anne- Baba Akademisi Eğitmeni

1 yaş bebekleri neler yapabilir

Yeni Doğan İçin İhtiyaç Listesi

    Yeni Doğan bebek İçin İhtiyaç Listesi

     Tüm anne adaylarının sorduğu soru aynı: Bebeğim doğmadan önce hazır etmem gereken malzemeler neler?

O muhteşem varlığa kavuştuktan sonra, hastaneden eve geldiğinizde en çok neye ihtiyacınız olacak?

İşte sizin için yararlı bir liste:

Bebeğiniz İçin İhtiyaç Listesi

Bebeğiniz İçin İhtiyaç Listesi

 Bunları hazır etmenizde büyük fayda var.

· Hastane Çıkış Seti

· Çocuk Odası:

Buhar Makinası

Bebek Telsizi

Beşik

Şilte

Yatak kenarlıkları – korumalar

Gardrop

Alt Değiştirme Masası

Alt Değiştirme Örtüsü

Çarşaf

Penye Battaniye

· Hijyen:

Bebek küveti

Küvet Filesi (sırt destekli)

Burun Aspiratörü

Popo Yıkama Küveti

Maşrapa

Tülbent

Bebek Bezi

Havlu/Bornoz

Bebek Deterjanı

Bebek Yumuşatıcısı

Tırnak Makası

Bebek Şampuanı

Bebek Sabunu

Bebek Yağı

Nemlendirici

Pişik Kremi

Pudra

Pamuk (bebek için özel)

Kulak Çubuğu

Konak Tarağı

Göbek Bağı Bandı

Bebek Giysisi Yıkama Torbası

Banyo Termometresi

Banyo Süngeri

Ateş için Termometre

· Beslenme:

Sterilizatör

Elektrikli Süt Pompası

Süt Saklama Poşetleri

Biberon

Biberon Fırçası

Göğüs Pedleri

Göğüs Ucu Kremi

Emzirme Sutyeni

Emzirme Yastığı

Emzik

Emzik Kutusu

Emzik Zinciri

Islak Mendil

Yağlı Islak Mendil

Omuz Bezi

Cam Rende

Diş Kaşıyıcı

Önlük

· Diğer:

Bebek Malzeme Çantası

Kanguru

Bebek Arabası

Araç koltuğu (Ana Kucağı)

Mama Sandalyesi

Oyun Parkı (Park Yatak)

Baston Araba

Elbise Askısı

Müzikli ve renkli oyuncaklar

 

baba-bebek

Baba Olmak

baba olmak

baba olmak

Baba çocuk ilişkisi

Toplumumuzda baba” kavramına anneye verildiği kadar değer verilmez. Çünkü erkeklik gururunun ağır bastığı ve sevgi göstermenin bu gururu ayaklar altına aldığını düşünen bir toplumda yaşıyoruz. Oysa bunları düşünen erkeklerin, çocuklukta kendi babalarının da onlara sevgi göstermemesinden şikayetçi oldukları bir gerçek değil mi? Her çocuk baba sevgisini hissetmek ister. Babanın varlığı çocuğun ruhsal gelişimi için oldukça önemlidir. Sadece onlarla geçireceğiniz kısa bir sürede bile onların ne kadar da sizin sevginize muhtaç olduğunu anlayacaksınız; ve elbette onlar için eve ekmek getiren birinden daha değerli olduğunuzu da!

Baba olmak sorumluluk gerektiren bir şeydir ve bir erkeğin sorumluluklarının arttığını bilmesi onlara korkutucu gelmektedir. Modern dünyamızda baba olmak önemli bir görevdir. Görevdir çünkü kadınlarda ki içgüdü, erkeğin doğasında yoktur . Bir ebeveyn olmak ve bir çocuk büyütmek hakkında öğreneceği çok şey vardır. Bu bir iş değildir ki patronunuza beğendireceğiniz. Veya ucunda terfi olan bir proje! İyi bir baba-çocuk ilişkisi kurmak bir günde olacak bir iş asla değildir. Bu, temelleri sağlam ve güvene dayalı bir ilişki olmalıdır ki sağlıklı ve sonsuz olabilsin. Bunun için gerçekten zaman ve enerji harcamanız gerekecek. Eğer iyi bir baba olmak istiyorsanız sadece onu sağlıklı yetiştirmeniz ve onu “maddi varlığınızla” mutlu etmeniz yeterli değil, aynı zamanda onun hayatını “babasıyla” dolu geçirmesini sağlamalısınız.
Peki bunu nasıl sağlayacaksınız? Baba kavramının yeni doğanlarda içgüdüsel olarak gelişmemesi bebeğinizin suçu değil; ama bu kavramı geliştirmek sizin elinizde. Bir çocuğun annesine olan bağlılığının doğuştan gelmesi ise doğaldır. Düşünün bir kere, annesi onu dokuz ay karnında taşımış ve onu kendi kanıyla beslemiştir. İster istemez arada güçlü bir bağ vardır. Ve doğar doğmaz da bu bağ kopamaz; kopmasını da bekleyemezsiniz zaten.

İşte burada babaya görev düşer. Babanın kendisini çocuğuna göstermesi gerekir! Çünkü siz ona yabancısınızdır. Annesinin o tek tanıdığı ve güvendiği varlığın yanında ki bu adam da kimdir? Yoksa annesiyle arasına giren biri midir? İşin böyle olmadığını ve sizin onun hayatının bir parçası olduğunuzu, onu çok sevdiğinizi ve bu kutsal ikili ilişkinin aslında üç kişiden oluşması gerektiğini ona göstermelisiniz. Örneğin, genelde annesinin yaptığı şeylerden bazılarını siz yaparak ona daha yakın olabilirsiniz; onu uyutmak, kucağında taşımak gibi.

Çocuğunuzla daha yakın olun ve ona daha fazla ilgi gösterin:

İyi bir baba-çocuk ilişkisi kurmak için eğlenceli, sevecen ve şefkate dayalı bir iletişim kurmayı öğrenmelisiniz. Böylece çocuğunuz size korkarak yaklaşmayacaktır. Mesela, çocuğunuzla onun sevdiği oyunları oynayabilir; onunla arkadaş olabilirsiniz. Ona öyle bir güven duygusu verin ki zor anlarında bunu başkalarıyla değil sizinle paylaşabileceğini öğrensin. Birbirinizle güvene ve saygıya dayanan bir ilişki kurmalısınız. Sizi korkacağı biri olarak asla görmemeli. Aranıza duvarlar örmeyin! Mesela asla ona yapamayacağınız şeyler için söz vermeyin. Çünkü söz verip de yapmadığınız her şey için, size olan güveni yavaş yavaş azalacaktır.
Çocuğunuz üstünde otorite kurmaya kalkmayın.Unutmayın ki, çocuğu otorite değil sevgi şekillendirecektir. Disiplin vermek için sevgiyi yok sayamazsınız. Onun saygısını kazanmalısınız ki sizin doğrularınızı kabul etsin. Örneğin, ona yapma dediğiniz şeyleri sizin de yapmamanız gerekir ki gerçekten bunun yapılmaması gerektiğini anlasın. Yani, sigaranın kötü bir şey olduğunu söyleyip ardından sigara içerseniz çocuğunuz ikileme düşecektir. Aradaki dengeyi çok iyi sağlamalısınız. Bunun için onunla konuşun ve onunla daha çok zaman geçirin. Göreceksiniz ki sizde bundan çok hoşlanacaksınız. Ona güvendiğinizi, onunla ilgilendiğinizi,ve onu sevdiğinizi gösterin.

Onun isteklerinize saygı duyun ve onu dinleyin:

Onun sizden farklı olduğunu ve onunda kendi kararları olabileceğini unutmayın. Devamlı onun yanlışlarını düzeltmekten vazgeçin ve daha anlayışlı, destekleyici, cesaretlendirici ve takdir edici olun. Ona “o” olduğu için saygı duyun. Ve sizin istediğiniz biri değil de kendi olmasına izin verin. Onu yönlendirin ama onu değiştirmeye çalışmayın; görüşlerine saygı duyun. Özellikle büyüdükçe ve kendini keşfetmeye başladıkça sizin isteklerinizle ve kendinize ait doğrularınızla onunkiler muhakkak çatışacaktır. Ona zorla sizin doğrularınızı empoze etmeye çalışmayın.

Sadece ona gösterin o muhakkak görecektir. Bir şeyi yapma dedikçe o bunu yapmaktan daha çok hoşlanacaktır. Çocuğunuz kötü bir sözü öğrenmiş ve devamlı bunu tekrarlıyor olabilir. O bunun kötü olduğunun farkında bile değildir aslında. Sadece söylediği zaman aldığı tepki hoşuna gider- genelde insanlar gülerler! Bu da sizi çileden çıkarabilir. Oysa ona yaptığının doğru olmadığını, bunun kötü ve çirkin bir davranış olduğunu konuşarak anlatabilirsiniz. Bundan vazgeçecektir.

Yeterince zaman ayırıyor musunuz?

Sahip olduğunuz ağır iş ortamı ve hayat baskısının sorumlusu çocuklarınız değil. Aile ve iş arasında ki bağı dengelemelisiniz. Eve geldiğinizde artık o günü ya da bir sonrakini düşünmeyin. Artık önemli olan çocuğunuzla geçireceğiniz zaman olmalıdır. Eğer buna vaktini olmuyorsa ona sevginizi belli ettirecek hareketlerde mutlaka bulunmalısınız. Örneğin iş yoğunluğunuz arasında bulabildiğiniz bir an onu telefonla aramak gibi.
Unutmayın iyi bir baba çocuğunun sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamakla olmaz. Çocuğunuzun sevgi ve ilgiden daha çok ihtiyaç duyduğu bir şey yoktur.

babaların endişeleri

Babaların Beş Endişesi

Eğer yeni baba ya da hamile bir baba iseniz, belki bir baba olmanın ne anlama geldiği hakkında dile getiremediğiniz bazı varsayımlarınız vardır. Bu fikirler sizinbabanızla olan tecrübelerinizden ve toplumun baba olan bir erkekten klasik beklentilerinden kaynaklanmaktadır. Ne yazık ki, bu genel endişeleri test etmek vekendinize bir çıkış bulmak için size yardımcı olabilecek çok az yayın vardır. Babalığın ifade edilemeyen beklentilerini daha fazla sınayabilir ve anlayabilirsiniz, olmakistediğiniz baba olabilmeniz için daha iyi bir fırsat var artık elinizde. Belki en büyük endişe “iyi baba” olma diye bir tanımın olmasıdır. Fakat babalık sabit bir bütündeğildir.Bilmediğiniz bir olguda ailenizin ve kendi ihtiyaçlarınızın doğrultusunda kendi tarzınızı oluşturmak güçtür ve bunu ancak zamanla yapabilirsiniz. Hamilelikle,babalığın ilk üç yılı arasındaki süreçte erkekler değişir ve bir baba olarak kimlik geliştirirler.

İşte diğer beş ortak inanç ve arkalarında gizli gerçekler;

Endişe 1 : Sadece hamile kadının duyguları önemlidir.
Endişe 2 : Yeni doğanlar gerçekte babalarına ihtiyaç duymaz
Endişe 3 : Erkekler çocuklara nasıl bakacaklarını bilmezler
Endişe 4 : Odağı çocukları olan erkekler iş dünyasında başarılı olamazlar
Endişe 5 : Babanız gibi bir baba olmanız kaderiniz …

   Endişe 1: Sadece hamile kadının duyguları önemlidir;

Hamilelik boyunca eşinizin vücudundaki şaşırtıcı değişmeler ve doğum sürecinde onun odak olması, sadece onun duygularının sayılmasını, önemsenmesinikolaylaştırır. Onun fiziksel ve ruhsal sağlığıyla ilginiz şimdi ve daha sonraki dönem boyunca önemlidir, sizin duygularınızın sebebi bir yerde budur.

Baba olmanın pozitif yönleri hakkında heyecanla konuşmak hamile bir baba için kolaydır, korku ve vehim hissi kaçınılmazdır. Doğumda bayılacak mıyım? Tıbbi birkarışıklık olacak mı? İlişkimiz nasıl değişecek? Hem baba olup hem de kariyerime devam edebilir miyim?

Eşinizin hislerinizi duymaya ihtiyacı vardır. Erkeklerin çoğu hamilelik ve babalık hakkındaki korkularını kendilerine saklarlar çünkü eşlerinin endişelerini artırmakistemezler. Bu yükü paylaşmaktan korkmamalısınız! Kadınlar bu tür etkileşimi isterler ve baba olmanın getirdiği meydan okumalar olduğunu bilirler. Korkularınızıeşinizle paylaşmalısınız.

Diğer hamile babaları arayıp bulabilirsiniz, baba olma hakkında iyi bir kitap okuyabilirsiniz, bir babalık sınıfına ya da destek grubuna devam edebilirsiniz. Heyecan veincinebilirlik duygularının ifadesi için kendinize izin vermelisiniz. Eğer daima güçlü erkeği oynuyorsak kendimizden bir parça yitiririz. Hamilelik ve ilk babalık süresincebağlarınızı değerlendirerek, endişelere meydan okursunuz.

Endişe 2: Yeni doğanlar gerçekte babalarına ihtiyaç duymaz;

Anne ve bebek arasındaki sıkı bağ, özellikle eğer emzirme döneminde ise, bebeğin size ihtiyaç duyup duymadığı konusunda sizi merakta bırakabilir. Siz onunyaşamında önemli bir kişisiniz, ve sizinle olma onu rahatlatıyor, yatıştırır. Bebeğinizle ilgilenin, onu tutup, sallayın, öpüp- koklayın ama yemeğini bitirene kadarbekleyin, ondan sonra tüm dikkatini size verebilir. Hem bir öğünden sonra bebekle ilgilenmeniz eşinizin de emzirme sonrası enerjisini toplaması için bir fırsat olacaktır.Eğer eşiniz bebeğinize şişe sütü veriyor ya da göğüsten sağılan sütü veriyorsa bebeğinbeslenmesine yardım edebilirsiniz. Ve evde eşinize yardım ederek de dolaylıolarak bebeğinize yardım edebilirsiniz. Onun iş yükünü hafifletme bebekle daha çok dinlenebilmesi için imkan sağlayacaktır. Unutma, herşeyi aileniz ve yenidönemdeki mutluluğunuz için değiştiriyorsunuz.

Endişe 3: Erkekler çocuklara nasıl bakacaklarını bilmezler;

Bu, babaların bebekleriyle ilk bağlarını kurmalarını zorlaştıran ve annelerin babaların çocuğu tutup tutamayacakları konusunda korkmalarına, gereksizendişelenmelerine sebep olan büyük bir yalandır. Hatta otoriteler bile daha önceleri babaların bu konuda beceriksiz olduklarını kabul ederken, sonraları fikirlerideğişmiştir. Babalık çalışılarak öğrenilir. Eğer bebeğinle zaman geçirirseniz onun ihtiyaçlarını hissetmede daha hassas olabilirsiniz.

Endişe 4: Odağı çocukları olan erkekler iş dünyasında yapamazlar;

Erkekler kendi öz saygıları ve değerlerinin ana kaynağı olarak işlerindeki başarıyı ölçü olarak kullanırlar. Toplumun altını çizdiği mesaj, erkeğin mesleki başarısızlığıgöze almak pahasına ailesini seçmesi, kendini kurban etmesidir. Fakat kültürel normlarda destansı bir değişmeninbaşlangıcındayız. Daha çok erkek, babalığı anlamlı buluyor ve bu, babaların statüsünü yükseltiyor. Bazı erkekler kariyer ilerlemesi yerine ailelerine vakit ayırmayı tercih ediyor çünkü babalıkta öğrendikleri ikameedilemeyecek değerler. Çoğu erkek için iyi bir baba olduğunu hissetmesi hayatta önemli bir başarıdır.

   Endişe 5: Babanız gibi bir baba olmak kaderiniz…

Bir baba olduğunuzda babanızın gözünde daha farklı bir öneminiz olacak. Daha iyi ya da daha kötü bir boba olmak için, siz o yaşlı adamın ayak izlerini takipedeceksiniz. Fakat babanız babalık için öncelikli model rolünde olmamalı. O sadece sizin ne tip bir baba olacağınız konusunda bir etkidir. Yıllardır sizi büyüten,öğretmenler, koçlar, arkadaşlar, amcalar, kardeşler, daha nicelerine bakıp bir baba olarak kendi kimliğinizi oluşturmalısınız.Dünya üzerindeki araştırmalarda babalık için birbirini tutan bir modelin kanıtı bulunamamıştır. Farklı kültürler babalığa farklı şekilde yaklaşır. Gerçekte, bazı Afrikakültürlerinde baba; bir grup erkektir, bir kişi değildir. Babalık sosyal bir yapıdır, ferdi kültür ihtiyaçlarının tamamladığı bir anlamdır. Bu bizim babamızın yaptığıdır.Onlar için, iyi bir baba olmanın anlamı bir ev, yiyecek, ve eğitim sağlamaktır. Belki babalarımız bizim çocuklarımızla geçirdiğimiz kadar bizimle zaman geçirmedi.Fakat onlar zamanın aile yapısı ve toplumsal normlar gereği yaptıklarının bizim için en iyisi olduğu düşüncesindeydiler.

Siz de aileniz için en iyi tercihleri yapmalısınız. Babalığı, imkanları araştırdığınızda gelişen bir rol olarak görmeye çalışmalısınız. Kendi ailenizin pozitif yönlerini alabilir,babanızın yapamadıklarını kendi tarzına ekleyebilirsiniz.

    Babalığın Beş Endişesi ‘ne nasıl meydan okuyabilirsiniz


1- Size göre etkileyici bir baba olabilmek için kendinize zaman tanıyın. Duygularınızı eşinizle, diğer baba adayları ile paylaşın.
2- Bebeğinizle konuşun, onu sallayın, kucağınızda tutun, öpüp koklayın.
3- Bebeğinizi beslemeyi, bezini değiştirmeyi, banyosunu yaptırmayı öğrenin ve yaşamının bir parçası olun.
4- Bebeğinizle geçirmek istediğiniz zamanı işinizde harcamayın
5- Babanızın, öğretmenlerinizin, koçların, arkadaşlarınızın ve akrabalarınızdan baba olarak kimliğinizi yaratacak en iyi özellikleri toplamaya çalışın. Her birindenalacaklarınızla iyi bir model olabilirsiniz.